ขอต้อนรับสู่ระบบการเรียนการสอนด้วยตนเองด้วยระบบอิเลคโทรนิกส์ (E-Learning) โดยรายละเอียดแบ่งตามการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ตามชั้นปี, Elective, Resident และ Fellow หากพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อแนะนำสามารถติดต่อทีมงานได้ที่ radiology.mahidol@gmail.com หรือ โทรศัพท์เลขหมายภายในเบอร์ 2462

มีปัญหาเกี่ยวกับ User และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ ติดต่อเบอร์ภายใน 3352 หรือแก้ไขด้วยตนเองตามวิธีการดังนี้ http://radiology.mahidol.ac.th/menu/index.php/Help

Become a Fan with Department of Radiology, Ramathibodi Hospital กิจกรรมต่างๆ